image
image
image
image
image
image

OMKOSTNINGER VED KJØP AV NY BOLIG...Vær oppmerksom på at utgiftene kan variere fra eiendom til eiendom. Nedenfor har vi laget en oversikt over hvilke kostnader en må regne med ved kjøp av bolig i Tyrkia. Vi gjør samtidig oppmerksom på at kostnadene kan variere i ulike områder i Tyrkia. Prisene og satsene må derfor ses på som veiledende.home in turkey
Dokumentavgift til staten:
Ved eierskifte betales 3% dokumentavgift av boligens offentlige eiendomsverdi. Den offentlige eiendomsverdien utgjør ca 50% av kjøpspris, og kan sammenlignes med den norske ligningsverdien. Dokumentavgiften betales til tinglysningskontoret.

Registreringsavgift:
Avgiften som betales på tinglysningkontoret er på ca. 25 euro.

Oversetter /Tolk:
Hos Notarius : ca. 25 euro
På Tinglysningskontoret: ca.50 euro

Bekreftelse av fullmakt ( Power Of Attorney):
For at du som kjøper skal slippe å være til stede i hele kjøpsprosessen, kan ''Hus I Tyrkia'' ved hjelp av fullmakt, ordne alle formaliteter på dine vegne. Dette krever at du signerer en fullmakt som må bekreftes hos Notarius.
Fullmakt bekreftet hos Notarius: ca. 100 euro.

Registreringsavgift:
På tinglysningskontor: ca. 25 euro.

Byggeerklæring:
For alle nyoppførte bygg må kjøper innhente en byggeerklæring. Denne erklæringen kan sammenlignes med den norske ferdigattesten. Erklæringen er en dokumentasjon fra staten om at du bor i en lovlig enhet og gir deg rett til å tegne abonnement på vann og strøm.
Prisen varierer ut fra byggets størrelse og omfang, fra: ca. 350 euro.

Vann:
Tilkobling av ny: ca. 60 euro.
Navneendring: ca. 25 euro.

Strøm:
Strømmåler, tilslutning av ny: ca. 100 euro.
navneendring: ca. 25 euro.

Meglerprovisjon:
I Tyrkia betales det normalt en megler provisjon på 3% av kjøpesum.

Fastnettstelefon:
Vær oppmerksom på at tilslutning av fastnettstelefon krever oppholdstillatelse .
Tilkobling: ca. 5 euro.investering i tyrkia
Årlige utgifter etter kjøpet:


Eiendomsskatt:
0,1% av den offentlige eiendomsverdi deklarert av den lokale kommune (skal betales før utgangen av mai). Beløpet utgjør typisk 15-100 euro årlig.

Strøm :
Pris pr. kwh: Ca. 0,10 euro.

Vann:
Pris pr. m3: Ca. 0,75 euro.

Telefon:
Ca. 60 sekunder (provinsen) : Ca. 0,036 euro.
Fastnettspris pr. mnd.: ca. 3,66 euro.

Forsikring:
Leiligheten kan forsikres mot tyveri, jordskjelv,storm, brann etc. Prisen på forsikring som dekker "alt" kommer an på boligens og innboets verdi og hvor mye boligen er brukt i året. Eksempelvis vil det koste €150 per år for en leilighet på € 80.000 verdier på innbo til € 10.000.

Fellesutgifter:
Dette er varierende. En 3-roms leilighet i et kompleks med 30-40 leiligheter har en fellesutgift på ca. 30-60 euro per måned.

Internet:
Du har mulighet for tilslutning av høyhastighets bredbånd. Priser fra omkring 40 euro i måneden. Krever oppholdstillatelse. Oppkobling kan også skje via fastnettstelefon. I så fall betales normal telefontakst.
villa i tyrkia
Husk!
Har du spørsmål i forbindelse med omkostninger i forbindelse med en spesifikk leilighet er du velkommen til å kontakte oss i ''Hus I Tyrkia'' .
norway business association

Send oss Mail dersom du vil ha mer info.

image
image
image
image Top Of Page
image
image